DIÓSJENŐI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

2643 Diósjenő, Tópart 078/2 Hrsz.

 

HORGÁSZREND

 

A Diósjenői Sporthorgász Egyesület Közgyűlése 2/2023. (augusztus 12.) sz. határozata szerint a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Tv. és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelete alapján a Diósjenői Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő víztározóra (horgásztóra) az alábbi helyi szabályozást határozza meg. 

1.   A Diósjenői Sporthorgász Egyesület víztározóján horgászni kizárólag a kiépített horgászállásokról lehet.

 

  2) A Diósjenői víztározón horgászni az jogosult, aki állami jeggyel, fogási naplóval rendelkezik, ezen kívül a Diósjenői víztározóra kiváltott területi jegye van, illetve a Nógrád Megyei Horgász Szövetség által kiadott Nógrád megyei területi jeggyel rendelkezik. Az állami jegy és az éves területi jegy a kiváltást követő év január 31-éig érvényes a fogási naplóval együtt. Értelemszerűen a horgászati év február 01-én kezdődik és a következő év január 31-éig tart.

3) A napi horgászatot csak előzetes tájékozódás után lehet megkezdeni. A helyi szabályok nem ismeretére való hivatkozás utólag nem fogadható el. A horgászrend és azon kívüli aktuális tilalmak és korlátozások a halőr háznál lévő hirdető táblán megtekinthetők. Gyermekhorgász és fogyatékkal élő horgász esetében az előzetes tájékozódást az a személy köteles megtenni, akinek a felügyeletére vannak bízva.

4) A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani személyazonosító okmányát, állami horgászjegyét, fogási naplóját és területi jegyét. A felsorolt okmányokat az ellenőrzésre jogosult személy (halászati őr, társadalmi halőr és hatósági jogkörben eljáró személy) felszólítására köteles átadni, és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a horgászott zsákmány megvizsgálását. 

5) A fogási napló pontos vezetése alapvető követelmény minden horgász számára.

  A halfogások összesítéséhez kiadott FOGÁSI NAPLÓ vezetésének szabályain túl a horgász a kifogott és megtartani kívánt darabszám- korlátozás alá eső halat a horogtól való megszabadítás után azonnal köteles a fogási naplóba (a napijegyes horgász a napijegy hátoldalán lévő táblázatba is) bejegyezni a fogás időpontját, a halfaj kilogramm súly szerinti tömegét 0,5kg pontossággal, majd a „kősüllő” rovatba a hal hosszát centiméterben.

 

  A fogási naplóba beírt téves bejegyzést kizárólag csak úgy lehet korrigálni, hogy át kell húzni egy vonallal olyan módon, hogy az eredeti bejegyzés olvasható maradjon. A helyes szöveget vagy számot úgy kell mellé írni, hogy mindkettő tisztán kivehető legyen.  A korábbi bejegyzés átírása tilos! A fogási naplóban történő javítást a szolgálatos halőrnek be kell jelenteni, aki ezt aláírja. 

6) A helyi horgászrend szerint a halak kifogható mérettartománya a következő:

Ponty: legalább 30 cm 4 kg feletti nem tartható meg, nem vihető el

Süllő: legalább   30 cm     

Balin: legalább   40 cm 

Csuka: legalább                  50 cm      90 cm felett védett nem tartható meg Keszeg:                            30 cm feletti nem vihető el június 30-ig.        

Szürke harcsa              60 cm (tilalmi idő alatt 05.02-06-15-ig   100cm

Amur                            90 cm felett nem vihető el

Az országos horgászrendtől eltérő tilalmi idők:

·          ponty: fajlagos tilalmi idő alól felmentve

·          csuka: fajlagos tilalmi idő február 01 - április 30-áig.

·          süllő: fajlagos tilalmi idő február 01 - április 30-áig

·          compó fogása általános éves helyi tilalom alatt áll!

7) Horgászidők 

Január           08.00 -16.00 óráig      Július*     04.00-21.00 óráig

Február          07.00-17.00 óráig       Augusztus*      05.00-20.00 óráig

Március 06.00-18.00 óráig           Szeptember*         06.00-19.00 óráig

Április* 06.00-20.00 óráig           Október*                 07.00-18.00-óráig

Május* 05.00-20.00 óráig           November                06 30-16.00 óráig

Június*         04.30-21.00 óráig            December               08.00-16.00 óráig

* A horgászidő kezdetét és végét szirénaszó is jelzi

A horgászatidők kezdetét és végét az elnökség megváltoztathatja 

8) Éjszakai horgászidő: a*- gal megjelölt vastag betűkkel írt hónapokban éjszakai horgászatra van lehetőség hétvégeken, csütörtökön, pénteken és szombaton. Amennyiben állami ünnep miatt a hétvége előbb kezdődik, vagy hosszabb ideig tart, illetőleg ha két munkaszüneti nap hétköznapra esik, úgy az éjszakai horgászatot erre vonatkozóan is értelemszerűen alkalmazni kell. 

 Az éjszakai horgászidő április első hétvégén éjszaka kezdődik, és október utolsó hétvégéig tart.

 A napi területi engedélyt kiváltó horgászoknak az éjszakai horgászat egységesen 18 órától 06 óráig tart. 

9) Éjszakai horgászat alkalmával, napnyugtától virradatig a horgász köteles horgászhelyét folyamatosan és jól láthatóan megvilágítani. Amennyiben a megvilágítás bármely okból megszűnik, úgy a horgászat tovább nem folytatható!

10) Felnőtt horgász, legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb kettő, darabonként legfeljebb egyágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat, általa kifogható:

a)  évente 40 db ponty, megoszlás szerint napi 2 db, illetve heti 4 db ponty,

b) továbbá napi 2 db, heti 4 db rabló hal, l

c) ezen felül napi 3 kg egyéb hal heti 6kg (a helyi tilalom figyelembevételével)

d) a darabszám-korlátozás alá eső halfajokból naponta összesen 3 db fogható, a 3 db-ból 2db lehet azonos halfaj

e) Süllőből és csukából éves szinten összesen 20 db vihető el.

f) Az éves ponty darabszám fogása feletti igény esetén újabb 10 darabonként a közgyűlés által jóváhagyott éves területi engedély teljes díjának 50 %-át kell befizetni.

 

 

11) ´70.éven felüli kedvezményezett horgász (50% területi jegyes)

 

  évente 20 db ponty, megoszlás szerint napi 2 db, illetve heti 4 db ponty,

 továbbá napi 2 db, heti 4 db rabló hal, l

 ezen felül napi 3 kg egyéb hal heti 6kg (a helyi tilalom figyelembevételével)

 a darabszám-korlátozás alá eső halfajokból naponta összesen 3 db fogható, a 3 db-ból 2db lehet azonos halfaj

csukából és süllőből éves szinten 10 db vihető el összesen

 

12) Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy bottal – legfeljebb kettő, darabonként legfeljebb egyágú horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, egy négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.

A napijegyet kiváltókra vonatkozó szabályok szerint horgászhat.

 

13) Ifjúsági horgász 1 db egyágú, horoggal felszerelt - horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab 1 négyzetméternél nem nagyobb csalihal fogó emelőhálót használhat, az általa kifogható hal

a) évente 15 db ponty, megoszlás szerint: napi 1 db, illetve heti 2 db ponty, továbbá napi 1db, heti 2 db rabló hal,

b) ezen felül napi 3 kg egyéb hal és maximum heti 6 kg hal vihető el (a helyi tilalom figyelembevételével)

c) a darabszám-korlátozás alá eső halfajokból naponta összesen 2 db vihető el ezek nem lehetnek azonos halfajok. (pl. 1 db ponty + 1 db süllő stb.) Süllőből és csukából éves szinten 8 db vihető el.

d) Az éves ponty darabszám fogása feletti igény esetén újabb 5 darabonként a közgyűlés által jóváhagyott éves területi engedély teljes díjának 50 %-át kell befizetni.

Süllőből és csukából éves szinten 10 db vihető el.

14) gyermekhorgász egy darab, egyágú horoggal felszerelt úszós készséget használhat, békés hal   horgászatára általa kifogható (napi nógrádi megyei   országos jeggyel horgászó vendég gyermek horgász nem tarthat meg nemes halat)

 a) naponta 3 kg egyéb hal heti maximum 6 kg hal vihető el (a helyi tilalom figyelembevételével)

 b) ponty esetén elvihető heti 1 db évi 4 db (napi  Nógrád megyei   országos jeggyel horgászó  vendég gyermek horgász nem tarthat meg nemes halat)

 c) gyermekhorgász kizárólag csak nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat.

d.) Nógrád megyei   országos jeggyel horgászó vendég gyermek horgász heti  6kg egyéb  halat tarthat meg.

 

15) Napi és , tiszteletjeggyel, valamint a Nógrád megyei területi jeggyel rendelkező horgászokra is a helyi horgászrend előírásai vonatkoznak a következő eltéréssel: napi területi jeggyel 2db nemes hal fogható valamint amennyiben a nappali horgászatra napijegyet váltott és 2 db nemes halat fogott, majd éjszakai jegyet is vált, úgy aznap 00.00-órától 24.00 óráig 3 db nemes halat vihet el. A másnapra eső éjszakai horgászidőben 00.00-órától 06.00 óráig ismét 1 db nemes halat vihet el. A heti és az éves darabszám értelemszerűen nem korlátozott

.a)Hétvégi horgászjegyet váltók összesen4 db  nemes halat illetve 6 kg egyéb halat vihetnek el a napi korlátozások figyelembe vételével( napi2 nemes hal   +3kg egyéb hal)

16) A sporthorgász éves-, és napijegyet kiváltókra vonatkozó eltérő (speciális) szabályok: két bottal – legfeljebb 1 db egyágú, horoggal felszerelt – horgászkészséggel horgászhat. Olyan személyekkel lehet egy horgászálláson, akik ugyancsak sporthorgász napijegyet váltottak. Halat nem vihetnek el, azt nem tárolhatják meg, haltartó szákot, szájbilincset a horgászálláson nem tarthatnak.

. a.) rablóhalas horgászatnál a sporthorgász éves és napijegy egy botos pergető horgászatra jogosít 

17) Az 1 négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló kizárólag rablóhal kifogására szolgáló „csalihal” kimerítésére használható. (15 cm- nél nem nagyobb) Más egyéb hal, illetőleg étkezésre, vagy állatok etetésére alkalmas mennyiségű hal kimerítése és elvitele tilos! 

18 A helyi horgászrend alapján a napi-, és hétvégi jegyesek részére kijelölt horgászállásokat az egyesület horgásztagjai nem vehetik igénybe, kivéve a pergetős horgászatot, amennyiben a horgászálláson nem tartózkodik napijegyes horgász. Az egyesület által kijelölt horgászhellyel rendelkező felépítmény tulajdonosok a horgászállás használatában elsőbbséget élveznek, azonban távollétükben azt bárki használhatja. A tulajdonos megérkezésekor az ott horgászó köteles a horgászállást és környékét a hulladékoktól megtisztítani, és a horgászállást ellenvetés nélkül elhagyni. A stégtulajdonos horgászkártyáját felmutatva, a stégtáblán kiírt névvel azonosítva igazolja jogosultságát.

 19) A kifogott halat haltartó szákban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben kell tartani. Azt a halat, amit a horgász nem kíván megtartani, azonnal és kíméletesen a vízbe vissza kell engedni, azt másik horgásznak átadni tilos. A vissza nem engedett méretkorlátozás alá eső halat, később kifogott másik hallal kicserélni ugyancsak tilos. 

20) A horgász – sportjegyet váltó horgászra vonatkozó eltéréssel - köteles horgászat közben haltartó szákot, és merítő szákot magánál tartani. Más horgásszal közös haltartó szákot használni tilos! Továbbá tilos a halat drótszákban, vödörben (kivéve csalihal) és egyéb alkalmi tárolóban tartani. A méretkorlátozások betartása végett a horgász köteles megfelelő hosszmérő eszközt magánál tartani.

21) A horgászállás felépítmények javítását amennyiben az zajjal jár, hétköznapokon 10.00 - 16.00 óra között lehet elvégezni. A tó befagyott állapotakor a javítás bármely napon elvégezhető horgászidőben.

 22) Rablóhalra történő horgászat során, ha valaki elérte a napi engedélyezett darabszámot, csak pergető készséggel horgászhat tovább (harcsa horgászatra nem vonatkozik)

 

 23) A kifogott zsákmányt a horgászállásnál kell tartani, másnak átadni, étkezésre felhasználni a horgászat befejezéséig tilos! Kivételesen a hal felhasználása a horgászat befejezése előtt akkor történhet meg, ha a helyszínre hívott halászati őr a zsákmányt leellenőrzi, és a felhasznált halat, vagy halakat azonosíthatóan a fogási naplóba  (felhasználva) bejegyzi és aláírja. A horgászat befejezése után tilos a halat haltartóban vagy kikötve tárolás céljából hátra hagyni.

24) A horgász a bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén haladéktalanul beavatkozhasson. Aki a horgászhelyét elhagyja (időszakos távozáskor is) a készségeit köteles a vízből kivenni. 

 25) A horgásztavon nyílt vízen lévő jégről lehetőség van lékhorgászatra, ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik, és biztonságosan lehet a jégen tartózkodni. Erre vonatkozóan azt az időjárási helyzetet kell figyelembe venni, amikor a jég vastagsága a 10 cm-t meghaladja, a jég nem olvad, és nem mozog.

  A lékhorgászatot csak két személy együttes jelenlétével lehet folytatni, egyedül tilos!  

  A lékhorgászatot minden egyes személy csak saját felelősség vállalással végezheti. 

  A napi-, heti területi engedélyt kiváltók figyelmét külön fel kell hívni erre a szabályra az engedély kiadásakor. A horgászállásokról történő lékhorgászatra az általános szabályok mérvadóak. 

  A lékhorgászathoz legfeljebb 1nm-es lék vágható. Aki a jégen 1 négyzetméteres, vagy ennél kisebb léket vág, távozásakor köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 méterről jól felismerhető módon megjelölni, amelyhez a vízparton található természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni.

 

 26) Etetőhajó használata kizárólag sporthorgász célra használható, kivéve a harcsa horgászata 

- az etetőhajó használata a tagok részére kizárólag sporthorgászati céllal, ha az etetőhajó a  horgászállásnál tartózkodik, a hal nem tartható (vihető) el

A csónakos harcsahorgászat esetében:

- kettő típusú csónakjegy áll rendelkezésre: -motoros (8.000.-)

                                                                       - motor nélküli (6.000.-)

- a napijegyes horgászaink számára etetőhajós sporthorgász jegy kiváltására van lehetőség,

- harcsázás kizárólag a kijelölt állásokon engedélyezett!

27) Az egyesület szolgáltatásait igénybevevők a horgászetika, a jó erkölcs és a jó ízlés általános szabályainak betartásával tartózkodjanak attól, hogy mások horgászatát, nyugalmát és pihenését megzavarják. E vonatkozásban különösen alkalmas mások horgászatának, nyugalmának és pihenésének megzavarására, a hangos zenélés, a trágár szavak kiabálása és egyéb indokolatlan zaj okozása.

 28) A víztározó partján – a megközelítő utak és a vízpart közötti területen – csak őshonos és a termőhelynek megfelelő fa és cserjefajok telepíthetőek az elnökség és a földtulajdonos előzetes hozzájárulásával.

  29) Tilos a vizet és környezetét szennyezni. A horgászat befejezése után a horgászállást és környékét – beleértve az elérhető vízfelületet is - köteles a horgász megtisztítani az általa, vagy előzőleg más által otthagyott hulladékoktól. Amennyiben a kihelyezett hulladéktároló megtelt, vagy nem áll rendelkezésre, úgy a horgász köteles az általa létrehozott, vagy keletkezett hulladékot (pl. sörös doboz, műanyagflakon, cigaretta csikk napraforgó héj stb.) a helyszínről elvinni, és az általános erre vonatkozó szabályok szerint kezelni.

  40) A horgász jogi és anyagi felelősséggel tartozik az általa másnak okozott szándékos károkozásért és anyagi felelősséggel tartozik a gondatlan károkozásért.           

 41) A Diósjenői Sporthorgász Egyesület, mint jogi személy az általa kezelt területen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal.

 42) Ha a zsákmányból a horog biztonsággal nem távolítható el, a zsinórt (előkét) a horoghoz eső legközelebbi részen el kell vágni, a hal életben maradása érdekében.

43) Fenekező és úszós készségen a hármas horog(horogszerelvény) használata tilos kivéve a harcsa horgászatánál

44)Szürkeharcsa felmentési idejének csökkentését eltörölték (2023-ban tilalmi idő 05.02-06.15-ig tart) a 100 cm feletti példányok elvitelének lehetőségét

45) Szürkeharcsa horgászatánál 02.01és 05.01 közötti időszakban kizárólag puhatestű csalival lehet horgászni (giliszta, nadály. stb) élő hallal hal szelettel csalizni tilos!

46) A stégek javításának lehetősége január és február hónapban a hét minden napján végezhető legyen

47) Törpeharcsa lehalászás alatti időszakban a horgászhelyek használatának lezárása

48) Süllő tilalom vége 04.28.024.00óra

49)új típusú horgászjegyek engedélyezése:

- behúzós sporthorgászjegy 5.000.- Ft/ alkalom (horgászatra vonatkozó szabályok betartása-hal NEM vihető el)

- 24 órás felnőtt 9000.- (a megengedett mennyiségű hal elvihető)

- 24 órás felnőtt sporthorgász 6.000.-Ft

- 24 órás ifjúsági 3.000.- Ft

heti felnőtt 35.000.- (hal elvihető 4 db ponty + egyebek)

heti ifjúsági 20.000.-

sporthorgász jegy 25.000.-

gyermekhorgász 9.000.-

50) A halak védelme és fejlődésének nyomon követesé érdekében a tíz kiló feletti halakat chippel látjuk el.

A chip nélküli halat a kifogó horgász elnevezheti.

 

 A Horgászrend előírásainak megszegése a Diósjenői Sporthorgász Egyesület Fegyelmi Szabályzata 2. §. d) pontja alapján fegyelmi vétséget képez, és eljárást von maga után.

   Mindenkinek kellemes időtöltést, jó pihenést és szerencsés horgászatot kíván!  

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE