Kérjük figyelmesen olvassa el!

 

A Diósjenői víztározón horgászni az jogosult, aki érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik.

A napi horgászatot csak előzetes tájékozódás, napi területi engedély kiváltása után lehet megkezdeni. ( napi területi engedély hiányában a stégen horgászkészséggel nem tartózkodhatnak ) A helyi szabályok nem ismeretére való hivatkozás utólag nem fogadható el. A horgászrenden kívüli aktuális tilalmak és korlátozások az Egyesület honlapján olvasható, ill. a halőr háznál lévő hirdető táblán megtekinthetők. Gyermekhorgász esetén az előzetes tájékozódást az a személy köteles megtenni, akinek a felügyeletére bízták a gyermekkorút.

Az egyesület által kijelölt horgászhellyel rendelkező felépítmény tulajdonosok a horgászállás használatában elsőbbséget élveznek, azonban távollétükben azt bárki használhatja. A tulajdonos megérkezésekor az ott horgászó köteles a horgászállást és környékét a hulladékoktól megtisztítani, és a horgászállást ellenvetés nélkül elhagyni. A stégtulajdonos horgászigazolványát felmutatva, a stégtáblán kiírt névvel azonosítva igazolja jogosultságát.

Az egyesület által kijelölt "Napi területi engedélyesek " számra  7 db horgászhelyet biztosít. Elsődlegesen kérnénk, amennyiben van szabad, úgy azt vegyék igénybe.

Üdülő oldalon:    5    22    34 számú stégek

Erdő oldalon:      64    71    83 számú stégek

 

Felnőtt horgász:      6500.- Ft napi területi engedély ára.

       legfeljebb kettő - egyenként legfeljebb kettő, darabonként legfeljebb egyágú horoggal felszerelt horgászkészséget használhat,  általa kifogható napi:
       2 db méretkorlátozás eső hal, valamint  3 kg egyéb hal.

       Az 1 nm-es négyzetháló csak kizárólag rablóhal kifogására szolgáló „csalihal” kimerítésére használható. Más egyéb hal, illetőleg étkezésre, vagy állatok etetésére alkalmas mennyiségű hal kimerítése és elvitele tilos!

 

  Ifjúsági horgász:     2600.- Ft a napi területi engedély ára.

          1 db egyágú horoggal felszerelt készséggel horgászhat, általa kifogható napi: 1 db nemes hal, 3 kg egyéb hal.

 

      Gyermekhorgász:    1000.- Ft a napi területi engedély ára.

              1  bottal, úszós készséggel horgászhat, általa kifogható napi:  3 kg egyéb hal (a helyi tilalom figyelembevételével)

                Méretkorlátozás alá eső halat nem tarthat meg,

                Gyermekhorgász kizárólag csak nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat!

 

 Sporthorgász:        3300.- Ft a napi területi engedély ára.

    A napi és hetijegyes horgász köteles a kiadott területi engedély hátoldalán a méretkorlátozás alá eső zsákmány súlyát és fogási idejét bejelölni.

    Az egyéb kategóriába tartozó zsákmányt a horgászat befejezésekor köteles beírni.

 

  új típusú horgászjegyek:

        - behúzós sporthorgászjegy 5.000.- Ft/ alkalom (horgászatra vonatkozó szabályok betartása-hal NEM vihető el)

        - 24 órás felnőtt 9000.- (a megengedett mennyiségű hal elvihető)

        - 24 órás felnőtt sporthorgász 6.000.-Ft

        - 24 órás ifjúsági 3.000.- Ft

        heti felnőtt 35.000.- (hal elvihető 4 db ponty + egyebek)

        heti ifjúsági 20.000.-

        sporthorgász jegy 25.000.-

        gyermekhorgász 9.000.-

 

    A helyi horgászrend szerinti méretkorlátozás a következő:

    Ponty:             30 cm méretkorlátozott,      4 kg feletti nem tartható meg, nem vihető el

    Amur:             40 cm méretkorlátozott      90 cm felett védett, nem tartható meg

    Süllő:              30 cm méretkorlátozott

    Balin:              40 cm méretkorlátozott

    Csuka:            50 cm méretkorlátozott

    Keszeg:           30 cm feletti védett június 30-ig.

   

A napi területi engedélyt kiváltó horgászoknak az éjszakai horgászat egységesen 18 órától - 06 óráig tart.

A horgász köteles horgászat közben haltartó szákot, és merítő szákot magánál tartani. Más horgásszal közös haltartó szákot használni tilos! Továbbá tilos a halat drótszákban, vödörben és egyéb alkalmi tárolóban tartani.

A horgász a bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén haladéktalanul beavatkozhasson. Aki a horgászhelyét elhagyja (időszakos távozáskor is) a készségeit köteles a vízből kivenni.

    Tilos a vizet és környezetét szennyezni. A horgászat befejezése után a horgászállást és környékét – beleértve az elérhető vízfelületet is - köteles a horgász megtisztítani az általa, vagy előzőleg más által otthagyott hulladékoktól. Amennyiben a kihelyezett hulladéktároló megtelt, vagy nem áll rendelkezésre, úgy a horgász köteles az általa létrehozott, vagy keletkezett hulladékot (pl. sörös doboz, műanyagflakon, stb.) a helyszínről elvinni, és az általános erre vonatkozó szabályok szerint kezelni.          

    A Horgászrend előírásainak megszegése a Diósjenői Sporthorgász Egyesület Fegyelmi Szabályzata 2. §. d) pontja alapján fegyelmi vétséget képez, és eljárást von maga után.

 

Mindenkinek kellemes időtöltést jó fogást kívánunk:

                                                                                                                                                                            Diósjenői Sporthorgász Egyesület